Lattice Cable Poncho

KA15-01F – 100% Cashmere – 2 ply 10gg

SKU: KA15-01F Category:

Available Colors:

  • Kinross Cashmere | Black Black
  • Kinross Cashmere | Charcoal Charcoal
  • Kinross Cashmere | Doeskin Doeskin
  • Kinross Cashmere | Dove Dove
  • Kinross Cashmere | Ember Ember
  • Kinross Cashmere | Juniper Juniper
  • Kinross Cashmere | Midnight Midnight
  • Kinross Cashmere | Mulberry Mulberry
  • Kinross Cashmere | Steele Steel