Fringed Fish Eye Wrap

KA15-40F – 100% Cashmere – 2 ply 9gg

SKU: KA15-40F Category:

Available Colors:

  • Kinross Cashmere | Black Black
  • Kinross Cashmere | Fawn Fawn
  • Kinross Cashmere | Skye Skye
  • Kinross Cashmere | Snowdrop Snowdrop