Zip Front Poncho

KA16-05F – 100% Cashmere – 2 ply 9gg

SKU: KA16-05F Category:

Available Colors:

  • Cashmere Ruana Kinross Cashmere - 100% Cashmere Black
  • Cashmere Ruana Kinross Cashmere - 100% Cashmere Charcoal
  • Cashmere Ruana Kinross Cashmere - 100% Cashmere Doeskin
  • Kinross Cashmere - 100% Cashmere Foxtail
  • Kinross Cashmere - 100% Cashmere Palomino